Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

03. RataveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Ratavero perustuu rataverosta annettuun lakiin (605/2003). Rataverolain 5 §:n pykälän muuttamisesta annetun lain perusteella kannetaan momentilta 31.10.78 rahoitetun Kerava—Lahti -oikoradan käytöstä investoinnin rataveroa, jonka tuotto on arvioitu 4 300 000 euroksi. Tuloarviosta 13 700 000 euroa on otettu huomioon momentin 31.10.20 määrärahan mitoituksessa.


2013 talousarvio 18 000 000
2012 talousarvio 18 600 000
2011 tilinpäätös 17 599 823

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.