Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 346 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår på grund av brådskande socialvård som getts till personer som uppehåller sig illegalt i landet.

Förklaring:År 2015 ansökte ca 32 500 personer om internationellt skydd i Finland medan antalet registrerade ansökningar år 2016 var ca 5 600 och år 2017 var ca 5 000. Av de personer som ansöker om internationellt skydd har ca 40 % fått avslag på ansökan sedan 2015. En del av de personer som fått avslag lämnar inte landet, och uppehåller sig därmed illegalt i Finland. Dessa personer kan i kommunerna få brådskande socialservice, och kommunerna kan av Folkpensionsanstalten ansöka om ersättning för kostnader för tillfällig inkvartering, mat och nödvändiga mediciner.

Bestämmelser om de kostnader som berättigar till sådan ersättning och om ansökan om och utbetalning av ersättningen har utfärdats genom förordning av statsrådet.


2019 budget 5 346 000
2018 budget 5 346 000