Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) till de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som utfärdats med stöd av den

2) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

3) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt.

Förklaring:Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård (Kaste) avslutades 2015. En del av projekten inom ramen för programmet pågick fram till 2017. I samband med att projekten avslutas bereder man sig på eventuella extrakostnader. Dessutom krävs fortsatta resurser för projektbetalningar och tillsyn över projekten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -250
Sammanlagt -250

2019 budget 250 000
2018 budget 500 000
2017 bokslut 400 000