Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa.

Förklaring:Lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) möjliggör betalning av hemtransporter av och ersättning till resenärer i händelse av att leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. Kostnaderna för hemtransport kan betalas med statens medel, om det är nödvändigt på grund av att hemtransporten av resenärer måste ske snabbt. Även resenärers fordringar kan betalas med statens medel, om den säkerhet som ställts inte räcker till för att betala alla fordringar eller betalningen av dem med säkerheten räcker oskäligt länge. Kostnaderna för hemtransport och ersättningar till resenärer ersätts staten genom säkerheterna. Dessutom samlas det av researrangörer in en avgift av skattenatur som uppgår till 0,024 % av omsättningen av försäljningen av kombinerade resetjänster. Genom avgiften förbereder man sig på situationer där staten blir ersättningsskyldig och de ersättningar som staten betalat inte fås tillbaka från säkerheterna. Avgifterna intäktsförs under moment 11.19.09 och beräknas uppgå till 250 000 euro 2019.


2019 budget 1 000 000
2018 budget 1 000 000