Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

52. Lönegaranti (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring:Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan betalningsoförmåga. Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Lönegaranti 31 810 000
Återbetalning av fordringar som återkrävts och räntor på dem 80 000
Myndighetsavgifter, rättegångskostnader och konkurskostnader 110 000
Sammanlagt 32 000 000

De inkomster på 31 810 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantin har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 000 000 euro på återbäringen av lönegarantin har budgeterats under moment 12.32.99.

Jämförelsetal för lönegarantin

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro) 25 979 32 000 32 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro) 6 648 6 900 6 900
Arbetstagare som fått lönegaranti (antal) 5 793 7 000 6 000
Arbetsgivare som fått lönegarantibeslut (antal) 2 245 2 000 2 800
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar) 218 180 180
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%) 14 25 25

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 32 000 000
2018 budget 32 000 000
2017 bokslut 25 979 037