Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

75. PolisväsendetPDF-versio

21. Omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Av det anslag på 15 500 000 euro som i budgetpropositionen föreslås för nivåförhöjningar har 6 500 000 euro reserverats för förnyandet av polisens lönesystem. Ifall reformen av lönesystemet inte förverkligas, reserveras anslaget för övriga utgifter enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet, vilket beaktas då anslag föreslås år 2003 för detta ändamål.


2003 budget 516 487 000
2002 budget 501 837 000
2001 bokslut 521 782 619