Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              51. Prisstöd för lotsning

Statsbudgeten 2019

66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 303 000 euro.

Anslaget får användas

1) till förbindelsefartygstjänster i skärgården på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis och till konsumtionsutgifter, redogörelser och information som föranleds av dessa tjänster

2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Den fullmakt på högst 52,6 miljoner euro som beviljats i budgeten för 2012 för ingående av tioåriga helhetsserviceavtal justerades till följd av en höjning av mervärdesskattesatsen i samband med budgeten för 2013 till högst 53,030 miljoner euro.

Köpet av förbindelsefartygstjänster som helhetsservice för rutterna Kotka—Pyttis och Hitis konkurrensutsattes 2012. Tjänsteleverantörerna har ansvarat för upphandling och underhåll av de fartyg som går i trafik på rutterna Kotka—Pyttis och Hitis. Helhetsservicen enligt avtalet gäller åren 2014—2023. Förbindelsefartygstjänsterna beräknas föranleda utgifter på ca 5 303 000 euro om året under perioden 2014—2023. På rutterna Kotka—Pyttis och Hitis beräknas passagerarantalet vara ca 30 000 personer år 2019. Utgifterna är per passagerare ca 170 euro per resa och per bofast person längs förbindelsefartygsrutterna ca 43 000 euro per år.


2019 budget 5 303 000
2018 I tilläggsb. -2 000 000
2018 budget 5 303 000
2017 bokslut 5 303 000