Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

(83.) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Lånefinansieringen av tryggandet av virkesproduktionens uthållighet ingick i den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Utbetalningarna av finansieringen upphör vid utgången av 2019. Det finns inte längre några oavslutade projekt som kräver lånefinansiering under 2019. Av denna orsak föreslås det att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2018 budget 50 000
2017 bokslut 50 000