Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 56 230 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)

2) genomförande av ägoregleringsprojekt av pilotstudiekaraktär för att främja skogsbrukets lönsamhet och till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till projekten samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2019 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 44 000 000 euro. Fullmakten får också användas till korrigering av fel i stödbeslut som meddelats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2019.

Förklaring:Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 500 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

  2019 2020 2021 2022 2023 Sammanlagt fr.o.m. 2019
             
Förbindelser som ingåtts före 2019 47,34 24,37 10,38 1,00 0,59 83,68
Förbindelser 2019 8,89 26,00 4,50 2,50 2,11 44,00
Sammanlagt 56,23 50,37 14,88 3,50 2,70 127,68

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar 55 930 000
Ägoregleringsprojekt för att främja skogsbruk 300 000
Sammanlagt 56 230 000

2019 budget 56 230 000
2018 budget 56 230 000
2017 bokslut 52 813 106