Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 850 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för ersättningar för skador som orsakats av rovdjur 2018. Ersättningarna betalas ut av budgetmedel inom de gränser som anges i 9 § 2 mom. i viltskadelagen. De skador som ersätts beräknas hålla sig på 2017 års nivå.

År 2017 var beloppet för skador 11,9 miljoner euro, varav andelen skador på ren var 11,3 miljoner euro och andelen skador på husdjur 0,6 miljoner euro. Det anslag för ersättning av skadorna som fick användas uppgick till 8,9 miljoner euro, men på grund av den stora mängden rovdjursskador räckte inte anslagen 2017 och man tvingades sänka ersättningarna med 26 %, dvs. ca 3 miljoner euro.

Den skademängd som ska ersättas 2018 beräknas hålla sig på 2017 års nivå, och det föreslagna anslaget kan därför inte ersätta skadorna till fullt belopp. Man tvingas skära ner de ersättningar som betalas ut med ca 3,6 miljoner euro. Nedskärningen gäller både skador på ren och skador på husdjur, men inte eventuella personskador.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning av skador på ren som orsakats av stora rovdjur 7 750 000
Ersättning av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur 600 000
Förebyggande och övervakning av skador 500 000
Sammanlagt 8 850 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 400
Sammanlagt 400

2019 budget 8 850 000
2018 budget 8 450 000
2017 bokslut 7 900 000