Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

(03.) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Landsbygdsverket dras in från och med den 1 januari 2019 och dess uppgifter övertas av Livsmedelsverket. Det totala antalet årsverken som överförs från Landsbygdsverket till Livsmedelsverket uppgår till 198.

Det reservationsanslag som förblivit oanvänt 2018 får användas av Livsmedelsverket 2019.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inrättande av Livsmedelsverket (överföring till moment 30.20.01) -22 380
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -53
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -16
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Lönejusteringar 342
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -11
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -112
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -32
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 81
Sammanlagt -22 178

2018 I tilläggsb. 1 943 000
2018 budget 22 178 000
2017 bokslut 24 202 000