Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

(02.) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) dras in från och med den 1 januari 2019 och dess uppgifter övertas av Livsmedelsverket. Det totala antalet årsverken som överförs från Livsmedelssäkerhetsverket till Livsmedelsverket uppgår till 640.

Det reservationsanslag som förblivit oanvänt 2018 får användas av Livsmedelsverket 2019.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inrättande av Livsmedelsverket (överföring till moment 30.20.01) -38 091
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -657
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -27
Indexhöjning av hyresutgifterna 26
Lönejusteringar 928
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -21
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -193
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -81
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Temporär sänkning av StPL-avgiften 299
Sammanlagt -38 125

2018 I tilläggsb. 1 474 000
2018 budget 38 125 000
2017 bokslut 40 262 000