Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2019

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 585 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Organisering av hydrologisk uppföljning (överföring till moment 30.40.21) -300
Planering av och pilotförsök med metoder för övervakning av arealbaserade stöd -200
Planerings- och styrsystem grundat på bästa tillgängliga information (Oma kala) enligt lagen om fiske (överföring till moment 30.40.51) -900
Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökning, återföring (överföring från moment 30.64.50) 170
Revidering av nötkreatursregistret (överföring till moment 30.20.01) -1 500
Återföring av en överföring av engångsnatur (till moment 30.01.01) -1 300
Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överföring till moment 30.01.05) -505
Sammanlagt -4 535

2019 budget 585 000
2018 budget 5 120 000
2017 bokslut 1 420 000