Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

30. Understöd för programmet Studier i rörelse (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för genomförande av programmet Studier i rörelse.

Förklaring:Det är meningen att anslaget ska användas för verksamhet inom utbildning på andra stadiet, men det ingår också pilotförsök på högre nivå.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Studier i rörelse-verksamheten 2 800
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -7 000
Sammanlagt -4 200

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 2 800 000
2018 budget 7 000 000
2017 bokslut 7 000 000