Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 26 867 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd (överföring till moment 29.80.31, tilläggsbudget 2018) -717
Indexhöjning av hyresutgifterna 203
Sammanlagt -514

2019 budget 26 867 000
2018 I tilläggsb. -717 000
2018 budget 27 381 000
2017 bokslut 26 847 335