Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 915 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf

2) till betalning av utgifter och understöd för utveckling av turism som baserar sig på kultur och innehåll inom de kreativa branscherna

3) till understöd för verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Verksamheten vid riksomfattande organisationer för fredsarbete 300 000
Verksamheten vid Förbundet för mänskliga rättigheter rf 175 000
Utvecklande av turism som baserar sig på innehåll inom kultur och de kreativa branscherna 150 000
Verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf 290 000
Sammanlagt 195 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -240
Finansieringen av den grundliga renoveringen av Svenska Teatern upphör -4 200
Tryggande av verksamheten vid Förbundet för mänskliga rättigheter rf 75
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -2 600
Sammanlagt -6 965

2019 budget 915 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 7 880 000
2017 bokslut 8 293 000