Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om allmänna bibliotek(1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion

3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för de riksomfattande och de regionala utvecklingsuppgifterna 2 580 000
Understöd för bibliotekens innehållsproduktion, de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter samt produktion av databas- och materialtjänster 900 000
Understöd till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur 220 000
Sammanlagt 3 700 000

Genom de allmänna bibliotekens verksamhet främjas befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Genom statsunderstöd stöds likvärdig verksamhet i de allmänna biblioteken och regional utveckling av verksamheten. Syftet är att säkerställa att nätet av allmänna bibliotek fungerar och att trygga kvaliteten på verksamheten liksom även tillgången och åtkomsten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets genomslag bedöms på basis av indikatorer för användning av biblioteken, materialanskaffningar, personalresurser och tillgänglighet.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet 2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
         
Bokanskaffning, st./1 000 invånare 281 288 283 281
Andra materialanskaffningar, st./1 000 invånare 47 43 48 47
Årsverken/1 000 invånare 0,7 0,7 0,7 0,7
Öppethållning, 1 000 timmar 1 542 1 647 1 550 1 560
Fysiska besök, st./invånare 9,0 9,1 9,0 9,0
Webb-besök, st./invånare 7,7 6,7 8,0 8,2
Lån, st./invånare 16 15,6 16,2 16,2
Omkostnader, euro/invånare 58 57 58 58

2019 budget 3 700 000
2018 budget 3 700 000
2017 bokslut 3 700 000