Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningsinfrastrukturprojekt

2) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete kring forskningsinfrastrukturprojekt och av finansiella bidrag till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar.

Förklaring:Genom finansieringen stärks forskningens infrastrukturer och främjas den nationella infrastrukturpolitiken. Vid styrningen av finansieringen beaktas strategin och vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer 2014—2020, och dess mellanutvärdering, där Finlands nationellt och internationellt sett viktigaste forskningsinfrastrukturer har identifierats.


2019 budget 8 500 000
2018 budget 8 500 000
2017 bokslut 8 500 000