Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
            54. Bostadsbidrag
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2019

26. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förberedelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 479 000 euro.

Anslaget får användas för ersättning till Folkpensionsanstalten för de kostnader som överföringen av tolktjänster ger upphov till och som föranleds av upprättandet av ett informationssystem för ändamålet.

Förklaring:Enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) överförs ansvaret för finansieringen av tolktjänster för gravt handikappade från kommunerna till staten, och ska fr.o.m. 1.1.2010 skötas av Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten upprättar ett nytt informationssystem för behandling av ersättningarna för tolktjänster. Avsikten är att ersättningen för anordnandet av tolktjänster fr.o.m. år 2010 ska betalas av anslaget under moment 33.60.37 och att Folkpensionsanstaltens omkostnader för tolktjänster ska betalas av anslaget under moment 33.10.28.


2009 tilläggsb. 1 479 000