Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitaliseringen.

Förklaring:Incitamentsystemet för digitaliseringen genomförs stegvis. År 2019 riktas incitamentstöd särskilt till kommunens personal- och ekonomiförvaltning 2019. Avsikten är att bevilja incitament för digitaliseringen i kommunerna som ett understöd enligt statsunderstödslagen i enlighet med exakt definierade kriterier. Syftet är också att främja genomförandet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med utgångspunkt i kommunerna samt att uppmuntra kommunerna till samarbete.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd till projekt som utvecklar digitaliseringen (överföring från moment 28.90.30) 30 000
Sammanlagt 30 000

2019 budget 30 000 000