Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) för utvecklande av kommuners och landskaps verksamhetssätt, ledning samt utvecklande av förvaltnings- och servicestrukturer samt för projekt för att reformera ekonomin

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen.

Förklaring:Med anslaget utförs arbete som anknyter till att utveckla kommunernas förvaltnings- och servicestruktur och att reformera ekonomin samt utvecklingsprojekt som gäller landskapen gemensamt.


2019 budget 200 000
2018 budget 200 000
2017 bokslut 200 000