Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Magistraternas omkostnader
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice

6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.

Förklaring:Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 15.2.2017—31.12.2019. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020. En regeringsproposition om myndigheten överlämnades till riksdagen den 8 mars 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring till moment 28.40.01) -200
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (finansiering 2019) 1 180
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring till moment 28.40.01) -1 610
Sammanlagt -630

2019 budget 1 852 000
2018 budget 2 482 000
2017 bokslut 352 000