Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

30. Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 815 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till betalning av understöd av engångsnatur för byggande av idrottsanläggningar.

Förklaring:Tillägget föranleds av ett stöd av engångsnatur för byggandet av idrottsanläggningar


2020 IV tilläggsb. 6 815 000
2020 II tilläggsb. 19 600 000
2020 budget 8 000 000
2019 bokslut 3 800 000
2018 bokslut 7 000 000