Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
budgetprop.
       
Produktion och kvalitetsledning      
Valtti (användare) 7 583 17 000 27 000
Mobiltjänst (användare) 6 064 15 000 20 000
Antal TUVE-arbetsstationer (st.) 31 264 32 000 35 000
Nedtagna datacenter 22 35 40
Tillfredsställelse med Valtoris verksamhet (1—5) 2,59 2,8 3,0
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 1 087 1 227 1 290
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7,4 7 7
Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 299 550 307 204 309 239
Bruttoinkomster 299 346 304 204 306 239
Nettoutgifter 204 3 000 3 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år 2 796    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 299 346 304 204 306 239
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 299 550 307 204 309 239
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -204 -3 000 -3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 100 99 99

2019 budget 3 000 000
2018 I tilläggsb. 436 000
2018 budget 3 000 000
2017 bokslut 3 000 000