Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 980 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, underhållsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2018
mål
2019
mål
     
Hantering och utvecklande av personalresurser    
Årsverken 16 48
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. - 8,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro - 3,62

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnader för det nationella inkomstregistret 10 253
Sammanlagt 10 253

2019 budget 11 980 000
2018 budget 1 727 000