Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentilta vähennetään 72 550 000 euroa.

Selvitysosa:Tulojen määrä on tarkentunut talousarvion laatimisen jälkeen molempien ohjelmakausien osalta. Ohjelmakauteen 2000—2006 perustuvaan lisäykseen vaikuttaa maksatusten aiempi viivästyminen ja painottuminen vuodelle 2008. Ohjelmakauden 2007—2013 vähennys johtuu komission jo vuonna 2007 osaksi maksamasta toisesta ennakosta, ohjelmakauden 2007—2013 alkamisen viivästymisestä sekä menojen muuttuneesta ajoittumisesta.

Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa)
  Talousarvio III lisätalousarvio Yhteensä
  Tuloutuu Tuloutuu Tuloutuu Tuloutuu Tuloutuu Tuloutuu Tuloutuu Tuloutuu Tuloutuu
Ohjelma talousarvioon MAKERAan yhteensä talousarvioon MAKERAan yhteensä talousarvioon MAKERAan yhteensä
                   
Ohjelmakausi                  
2000—2006                  
(EMOTR-O)                  
Tavoite 1, Itä-Suomi 10,900 - 10,900 3,100 0,300 3,400 14,000 0,300 14,300
Tavoite 1, Pohjois-Suomi 4,000 - 4,000 1,500 1,000 2,500 5,500 1,000 6,500
Yhteisöaloite Leader+ 5,200 - 5,200 -0,700 - -0,700 4,500 - 4,500
Yhteensä EMOTR-O 20,100 - 20,100 3,900 1,300 5,200 24,000 1,300 25,300
                   
Ohjelmakausi                  
2007—2013                  
Yritystuet ja kehittämishankkeet 35,300 11,000 46,300 -17,900 -6,700 -24,600 17,400 4,300 21,700
Ympäristötuki 115,900 - 115,900 -35,600 - -35,600 80,300 - 80,300
Luonnonhaittakorvaus 147,300 - 147,300 -23,600 - -23,600 123,700 - 123,700
Luopumis- ja pellonmetsitystuki 7,950 - 7,950 0,650 - 0,650 8,600 - 8,600
Yhteensä maaseuturahasto 306,450 11,000 317,450 -76,450 -6,700 -83,150 230,000 4,300 234,300
Kaikki yhteensä 326,550 11,000 337,550 -72,550 -5,400 -77,950 254,000 5,600 259,600


2008 III lisätalousarvio -72 550 000
2008 talousarvio 326 550 000
2007 tilinpäätös 356 207 865
2006 tilinpäätös 33 326 562