Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 370 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring:I enlighet med ett arrangemang som godkänts av riksdagens stora utskott beslutade eurogruppen 25.5.2016 som en del av fortsättningen på det ekonomiska saneringsprogrammet för Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. Finlands andel av de intäkter som överförs är 10,37 miljoner euro år 2019.

Motsvarande inkomst har antecknats under moment 13.04.01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -2 630
Sammanlagt -2 630

2019 budget 10 370 000
2018 I tilläggsb. 16 080 000
2018 budget 13 000 000