Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2019

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader för frivillig återresa

2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011)

3) till projekt för frivillig återresa som finansieras av EU.

Anslaget får användas också för betalning av överföringsutgifter i samband med understödjande av återresa.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I 147 a § i utlänningslagen föreskrivs det om frivillig återresa. En tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd, en person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel och som enligt lagen om hemkommun inte har någon hemort i Finland samt till en person som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51 § i utlänningslagen kan till stöd för frivillig återresa enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel betalas bidrag och ersättning för skäliga rese- och flyttkostnader för återresan till hemlandet eller till något annat land där personens inresa är garanterad. En person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel kan också vara medborgare i Europeiska unionen eller jämställd med en sådan.

Den frivilliga återresan arrangeras som köpt tjänst.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Resebidrag och andra bidrag 2 737
Köpta tjänster 2 093
Sammanlagt 4 830

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.01) -1 000
Nivåförändring -970
Sammanlagt -1 970

2019 budget 4 830 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 6 800 000
2017 bokslut 8 800 000