Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              02. Skyddspolisens omkostnader
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 168 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande ur landet av personer som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland

4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och för anskaffning av nödvändiga resedokument

5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Transporter för avlägsnande ur landet 4 868 000
Tolknings- och översättningstjänster 1 750 000
Transporter i samband med hämtning 250 000
Identitetskontroll 300 000
Användning av beredskapsgrupp 2 000 000
Sammanlagt 9 168 000

2019 budget 9 168 000
2018 budget 9 168 000
2017 bokslut 6 307 087