Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migrationen

Statsbudgeten 2019

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 017 000 euro.

Anslaget får användas

1) till åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen

2) till utvecklande av digitaliseringen

3) till övergripande arkitekturarbete

4) till utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning

5) till utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nätavgifter (S-TUVE) 7 900 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 117 000
Sammanlagt 8 017 000

2019 budget 8 017 000
2018 budget 8 017 000
2017 bokslut 8 517 000