Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2019

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 76 060 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 26 510 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 8 756 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 17 959 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 2 816 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 310 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 510 000
Medlemsavgift till OECD 3 232 000
Medlemsavgift till WTO 794 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 5 285 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 515 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 150 000
Övriga medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 223 000
Sammanlagt 76 060 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 24.01.74 500
Sparbeslut -10 000
Nivåförändring -4 486
Sammanlagt -13 986

2019 budget 76 060 000
2018 budget 90 046 000
2017 bokslut 86 992 000