Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2019

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 130 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Fullmakt

År 2019 får ingås nya avtal gällande finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet samt förbindelser som efter 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 130 000 000 euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
         
Förbindelser 2019 - 65 000 65 000 130 000
Utgifter sammanlagt - 65 000 65 000 130 000

Förklaring:Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Anslaget används till lån eller placeringar för att finansiera multilaterala utvecklingsbankers, multilaterala utvecklingsfonders eller andra utvecklingsfinansiärers projekt och program som främjar livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning eller kampen mot och anpassningen till klimatförändringen, eller andra prioriterade mål som ingår i regeringens utvecklingspolitiska redogörelse. Avsikten är att anslaget ska användas till objekt som inte ökar underskottet i statsfinanserna inom nationalräkenskaperna och där man kan förvänta sig återbetalning.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 130 000 000
2018 budget 130 000 000
2017 bokslut 130 000 000