Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2019

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får även användas

1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Punkt 1 i det första stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Naturresursinstitutet upphör den 1 januari 2018 med den prisstödda avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, detta som ett led i att verksamheten läggs ut på entreprenad. Till följd av förändringen finns det 2018 inte längre några grunder för det prisstöd som finns inskrivet i beslutsdelen i budgetpropositionen och som är avsett att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringen av motiveringen gör det möjligt att betala vederlagsfria utgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar.


2018 budget 69 804 000
2017 I tilläggsb. 1 600 000
2017 budget 70 801 000
2016 bokslut 78 632 000