Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 15 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörsverksamhet

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifter för sådan fredsförmedlingsverksamhet som Finland deltar i, och till stärkande av kapaciteten i anslutning till denna verksamhet

6) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Civil krishantering 14 610 000
02. Valobservatörer 250 000
03. Fredsförmedling 500 000
Sammanlagt 15 360 000

Förklaring:Finland har under de senaste åren deltagit i civil krishantering med 100—150 sakkunniga varje år. På nuvarande anslagsnivå kan Finland årligen sända ca 120 sakkunniga till insatserna.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till inrikesministeriet. Den nationella beredskapen inom civil krishantering budgeteras under moment 26.01.04 i inrikesministeriets huvudtitel.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.


2019 budget 15 360 000
2018 budget 15 360 000
2017 bokslut 15 847 234