Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2019

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 270 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler

2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Grundlig renovering av fastigheten i New Delhi -50
Kostnader som föranleds av flyttningen av kanslierna i New York -1 960
Nödvändiga reparationsbehov 1 270
Renovering av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen -460
Överföring till moment 24.01.01 -500
Överföring till moment 24.90.66 -500
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt -1 200

2019 budget 6 270 000
2018 I tilläggsb. 5 100 000
2018 budget 7 470 000
2017 bokslut 7 860 000