Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2019

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 270 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler

2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Grundlig renovering av fastigheten i New Delhi -50
Kostnader som föranleds av flyttningen av kanslierna i New York -1 960
Nödvändiga reparationsbehov 1 270
Renovering av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen -460
Överföring till moment 24.01.01 -500
Överföring till moment 24.90.66 -500
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt -1 200

2019 budget 6 270 000
2018 I tilläggsb. 5 100 000
2018 budget 7 470 000
2017 bokslut 7 860 000