Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 490 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 102
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -18
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 29
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 13
Sammanlagt 85

2019 budget 3 490 000
2018 I tilläggsb. 31 000
2018 budget 3 405 000
2017 bokslut 3 467 000