Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              25. Sunda lokaler 2028
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2019

24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 60 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löneutgifter för och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 220 årsverken i anknytning till Finlands EU-ordförandeskap samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför EU-ordförandeskapet

2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under ordförandeskapet och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till Finlands EU-ordförandeskap.

Dispositionsplan (euro)

   
1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter 35 500 000
2. Mötesutgifter 24 500 000
Sammanlagt 60 000 000

Förklaring:Finland är ordförande för Europeiska unionens råd 1.7—31.12.2019. Av anslaget betalas centraliserat de utgifter som orsakas av ordförandeskapet och förberedelserna inför ordförandeskapet, såsom personal- och utbildningsutgifter, reseutgifter samt utgifter som orsakas av planering och genomförande av möten och andra tillställningar som anknyter till EU-ordförandeskapet.

De extrauppgifter i anslutning till tryggande av säkerheten som orsakas polisen och Gränsbevakningsväsendet under Finlands ordförandeskap betalas av anslaget under respektive moment under inrikesministeriets huvudtitel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finlands EU-ordförandeskapsperiod 53 200
Sammanlagt 53 200

2019 budget 60 000 000
2018 budget 6 800 000
2017 bokslut 200 000