Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 630 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (den 4 mars 2015, § 3) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna.

Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen.

Förklaring:Bidragsbeloppet inom ramen för gruppkanslimodellen justeras årligen i enlighet med förändringen i anställningskostnader och lönebikostnader, kostförmånens beskattningsvärde, resekostnader och administrationskostnader. Justeringarna utförs som tjänsteåliggande vid förvaltnings- och serviceavdelningen. Från och med justeringen den 1 juni 2018 är bidragsbeloppet 3 451,00 euro i månaden per ledamot. I uppskattningen har effekten av de allmänna löneförhöjningarna 2019 på kompensationen beaktats. Beloppet av assistentbidraget har uppskattats enligt situationen vid utarbetandet av propositionen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 99
Sammanlagt 99

2019 budget 3 630 000
2018 budget 3 531 000
2017 bokslut 3 020 730