Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 503 000 euro.

Anslaget får användas till sådana kostnader för återställande av tillfälliga utrymmen, säkerhetsupphandlingar, lokalhyror, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, mindre efterarbeten vid entreprenader, kompletterande anskaffningar av inventarier och textilier, försäkringar under byggfasen, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen.

Förklaring:Av anslaget anvisas preliminärt fastighetsbyrån 1 453 000 euro och säkerhetsavdelningen 50 000 euro för efterarbeten i samband med den grundliga renoveringen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -979
Sammanlagt -979

2019 budget 1 503 000
2018 budget 2 482 000
2017 bokslut 5 877 923