Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 810 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riksdagsledamöternas arvoden 16 119 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar 3 680 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet 2 011 000
Sammanlagt 21 810 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justeringar av riksdagsledamöternas arvoden 1.5.2018 och 1.1.2019 484
Nivåförändring i riksdagsledamöternas kostnader för resor i hemlandet 79
Sammanlagt 563

2019 budget 21 810 000
2018 budget 21 247 000
2017 bokslut 21 152 933