Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 565 527 413 218 65 114 -348 104 -84
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 68 304 21 000 19 500 -1 500 -7
04. Amorteringar på övriga lån 497 222 392 218 45 614 -346 604 -88
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 3 083 951 3 079 932 1 426 533 -1 653 399 -54
01. Nettoupplåning och skuldhantering 3 083 951 3 079 932 1 426 533 -1 653 399 -54
Sammanlagt 3 649 478 3 493 150 1 491 647 -2 001 503 -57