Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. Lån som återbetalas till statenPDF-versio

Förklaring:En myndighet som sköter en statlig lånefordran har rätt att i samband med frivillig skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) avstå från en del av kapitalet och räntan i fråga om ett lån som staten beviljat.

02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk

Under momentet beräknas inflyta 19 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av återbetalningar till staten av lån som antecknats som skuldkapital i samband med egendomsarrangemang. Av affärsverken är det endast Senatfastigheter som har statligt lån. Ränteinkomsterna från affärsverkens lån tas upp under moment 13.01.04.


2019 budget 19 500 000
2018 budget 21 000 000
2017 bokslut 68 304 488

04. Amorteringar på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 45 614 000 euro.

Förklaring:Inkomstposten består av amorteringar på lån som beviljats genom statsbudgeten. I inkomstposten ingår bl.a. amorteringar på lån som beviljats bolag som ombildats från statliga affärsverk till statsbolag samt andra statsbolag, samt amorteringar på lån som beviljats statliga affärsverk för pensionsavgifter. I inkomstposten ingår även amorteringar på köpesummor och löseskillingar för lägenheter som bildats enligt lagen om gårdsbruksenheter, jorddispositionslagen och jordanskaffningslagen samt amorteringar på grundtorrläggnings- och skogsförbättringslån. I inkomstposten ingår amorteringar på lån som beviljats av Innovationsfinansieringsverket Business Finland. I inkomstposten har också beaktats amorteringar på lån som beviljats andra stater. Ränteinkomster från lån under momentet tas upp under moment 13.01.05.


2019 budget 45 614 000
2018 I tilläggsb. 1 436 000 000
2018 budget 392 218 000
2017 bokslut 497 222 494