Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinstPDF-versio

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 185 700 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2018.

Intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till 185,7 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel uppgår till 100,7 miljoner euro och Senatfastigheters andel till 85 miljoner euro.


2019 budget 185 700 000
2018 budget 179 900 000
2017 bokslut 211 000 000