Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

04. Andel i statens penninginstituts vinstPDF-versio

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro.

Förklaring:Enligt lagen om Finlands Bank (214/1998) ska en del av bankens vinst reserveras för statens behov. Enligt lagen ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden av vinsten reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan dock enligt lagen besluta att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

Den andel som ska intäktsföras till staten innefattar 10,4 miljoner euro i intäkter från grekiska statsobligationer. Dessa placeringar har gjorts inom ramen för Europeiska centralbankssystemets värdepappersprogram. Motsvarande utgift har budgeterats under moment 28.01.69.

  2015 2016 2017 2018
         
Intäktsföring av Finlands Banks vinst, mn euro 138 98 91 104
Andel av vinsten från året innan, % 92 67 70 67

2019 budget 100 000 000
2018 I tilläggsb. 14 000 000
2018 budget 90 000 000
2017 bokslut 91 000 000