Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

01. RänteinkomsterPDF-versio

04. Räntor på statens lån till affärsverken

Under momentet beräknas inflyta 5 400 000 euro.

Förklaring:Räntorna inflyter av räntor på främmande kapital som beviljats Senatfastigheter på samma villkor som lån. Amorteringarna på affärsverkens lån tas upp under moment 15.01.02.


2019 budget 5 400 000
2018 budget 6 400 000
2017 bokslut 9 084 688

05. Räntor på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 17 657 000 euro.

Förklaring:I inkomstposten har beaktats räntor på lån som beviljats av anslag i statsbudgeten. Till dessa lån hör bl.a. de lån som beviljats Grekland, grundtorrläggnings- och skogsförbättringslån och lån som beviljas av Innovationsfinansieringsverket Business Finlands lån. Amorteringarna på övriga lån tas upp under moment 15.01.04.


2019 budget 17 657 000
2018 I tilläggsb. 7 000 000
2018 budget 70 393 000
2017 bokslut 62 902 508

07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas inflyta 1 400 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgör inkomster enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992). Under momentet antecknas som inkomster de ränteinkomster som inflyter genom placering av den del av statens kassareserver som överstiger det dagliga behovet.


2019 budget 1 400 000
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 262 210

09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter

Under momentet beräknas inflyta 19 386 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Staten får ränteinkomster av pensionsutgifter som hör till andra pensionsanstalters ansvar och som den betalat genom Vilma-kostnadsfördelningen samt av förskott på kostnadsfördelningen som den betalat. Som räntesats används en försäkringsavgiftsränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet antecknas också eventuell ränteinkomst som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning 284/2017.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.95.


2019 budget 19 386 000
2018 budget 17 497 000
2017 bokslut 14 612 223