Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

20. Överföring från statens bostadsfondPDF-versio

Till momentet överförs 5 250 000 euro.

Förklaring:Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man från det egna kapital som fastställts i bokslutet för 2017 och från vilket dragits av de belopp, sammanlagt ca 1,35 miljarder euro, som åren 1990—1993 överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (0,0 %) för statens långfristiga upplåning i euro 2017 så att hälften av dess förändring har beaktats. Utgångsnivån för refinansieringsräntan är 0,29 %. Refinansieringsräntan för 2019 blir således 0,15 %. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 2,2 miljoner euro.


2019 budget 5 250 000
2018 budget 12 000 000
2017 bokslut 26 500 000