Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhetPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 494 650 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 361 850 000 euro i understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 anslag på totalt 99 900 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten beaktats 30 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna. Med anslag under moment 33.01.01 täcks 2 900 000 euro i administrativa utgifter för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Av inkomstposten består 440,2 miljoner euro av Veikkaus Ab:s uppskattade intäkter för 2019 och 54,5 miljoner euro av en outdelad andel av den indragna Penningautomatföreningens medel i social- och hälsovårdsministeriets balansräkning som frigörs.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 494 650 000
2018 budget 476 313 000
2017 bokslut 466 304 041