Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgetenPDF-versio

Till momentet överförs 21 600 000 euro från Försörjningsberedskapsfonden.

Förklaring:Intäktsföringen följer av förfarandet enligt 12 a § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), enligt vilket statsrådet på framställning av Försörjningsberedskapscentralen kan besluta om överföring till statsbudgeten av sådana medel som influtit till försörjningsberedskapsfonden. Intäktsföringen följer av finansministeriets och Försörjningsberedskapscentralens avtal om byte av aktier i Fingrid Abp och Gasum Oy.


2019 budget 21 600 000