Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

45. JaktvårdsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 11 751 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. För personer under 18 år föreslås en nedsatt jaktvårdsavgift. Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 30 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgiften är 39 euro och 20 euro för personer under 18 år. Det beräknade antalet jägare 2019 är ca 305 500, varav antalet personer under 18 år är ca 8 600. Det beräknas inflyta 11 751 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2019 budget 11 751 000
2018 budget 11 920 000
2017 bokslut 10 021 338