Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatuPDF-versio

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaisten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan menojen kasvusta kunnissa.


2014 III lisätalousarvio 500 000
2014 talousarvio 4 730 000
2013 tilinpäätös 4 671 190
2012 tilinpäätös 4 492 450

41. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 030 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen (VNA 96/2010).

Selvitysosa:Tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuviin välttämättömiin menoihin arvioidaan tarvittavan 5 030 000 euroa eli 150 000 euroa enemmän kuin talousarvioissa on osoitettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 talousarvio 6 448 000
2013 tilinpäätös 6 448 000
2012 tilinpäätös 6 204 775