Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamhetenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 563 814 000 euro.

Förklaring:Av inkomsterna är 542 600 000 euro penningspelsbolagets avkastning för att främja fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete, 16 850 000 euro outdelade vinstmedel och 4 364 000 euro återbetalningar av statsunderstöd som beviljats tidigare år. Under moment 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 och 29.91.50 beviljas anslag för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskapen, konsten och ungdomsarbete. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 563 814 000
2018 I tilläggsb. 1 600 000
2018 budget 570 500 000
2017 bokslut 554 686 000